Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Młodzieszynie przy udziale Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego „CHOPIN” organizuje w 2018 roku kolonie letnie integracyjno-profilaktyczne w miejscowości Pogorzelica koło Kołobrzegu ośrodek „Dziejba Leśna” w terminie: 19 – 24.08.2018 r. – koszt pobytu 690,00 zł.  

Osoby zainteresowane wypoczynkiem proszone są o zgłoszenie się do Przewodniczącego GKRPA Pana Mirosława Domińczaka Urząd Gminy  Młodzieszyn (USC pok. 2) w godzinach pracy urzędu.

Rodziny dysfunkcyjne lub spełniające kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej (514zł na członka rodziny)  mogą ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młodzieszynie.

Ostateczny termin naboru kandydatów do wypoczynku ustala się na 15.07.2018 r.

Skip to content