15.05.2017 – XXXIII Sesja Rady Gminy

Informujemy, że dnia 15 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy.

Proponujemy następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII  Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwały:
  1. w sprawie zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2017 rok.
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2016 rok.
  3. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Młodzieszyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
  4. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w gminie Młodzieszyn
  5. przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części miejscowości Adamowa Góra
  6. przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części miejscowości Juliopol.
 5. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy
 6. Informacja Z-cy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie na temat oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Wolne wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.
Skip to content