Delegacja na konferencji

W dniu 04.10.2016r. delegacja Urzędu Gminy w Młodzieszynie: p. Anna Sobieraj – p.o. kierownika referatu organizacyjnego Urzędu Gminy, p. Joanna Kisiołek – radna gminy, p. Mirosław Domińczak – dyrektor GZEASz oraz p. Leszek Borkowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie, uczestniczyła w konferencji „Rola i zadania samorządów w zmianach w systemie oświaty”. Organizatorami konferencji  byli Wojewoda Mazowiecki, p. Zdzisław Sipiera i Burmistrz Mszczonowa, p. Józef Grzegorz Kurek. Odbyła się w Warszawie w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Konferencja dotyczyła planowanej przez rząd reformy oświatowej a przede wszystkim roli samorządów w jej wdrażaniu. Po oficjalnym powitaniu wystąpiła Minister Oświaty, p. Anna Zalewska, która przedstawiła projekt reformy oraz uzasadniała potrzebę jej wprowadzenia. Następnie odpowiadała na pytania przedstawicieli samorządów. W kolejnym panelu p. Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty przedstawiła stan oświaty w województwie mazowieckim oraz omówiła gotowość szkół do podjęcia nowych zadań. W kolejnej części konferencji omówiono najważniejsze zadania jakie czekają na samorządy w czasie wprowadzania reformy oraz finansowanie zadań oświatowych. Przedstawiono również najważniejsze zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Na koniec, w panelu dyskusyjnym prelegenci odpowiadali na pytania uczestników konferencji.

  • 20161004_100909
  • 20161004_115711
  • 20161004_102152
  • 20161004_102145
  • 20161004_100845
  • 20161004_100803
Skip to content