W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

13.04.2016r – Sesja Rady Gminy

W dniu 13 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 14.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się Sesja Rady Gminy Młodzieszyn.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie Uchwał :
a. w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Młodzieszyn na lata 2016 – 2026
b. w sprawie zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2016 rok.
c. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
d. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
e. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Młodzieszyn.
f. w sprawie przejęcia przez gminę Młodzieszyn zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym           przystanki komunikacyjne
5. Opinia Rady w sprawie przekazania działki Nr 469/3 i Nr 469/4 we wsi Juliopol w użytkowanie na rzecz mieszkańców wsi Juliopol z przeznaczeniem na teren rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży.
6. Opinia Rady w sprawie przejęcia na rzecz gminy działki Nr 195/9 o pow.555 m2 we wsi Adamowa Góra.
7. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Skip to content