12 lutego 2018 r. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

W dniu 12 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Młodzieszyn odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

z  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwały:
  1. zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2018 rok
  2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.
Skip to content