12.12.2018 – IV Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

W dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Młodzieszyn, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie.
Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozę Finansową gminy Młodzieszyn na lata 2019 – 2033.
  5. Podjęcie Uchwały budżetowej gminy Młodzieszyn na 2019 rok.
  6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wolne wnioski.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad.
Skip to content