W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

12.11.2015 – Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

W dniu 12 listopada 2015 r. o godz. 1500 odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Młodzieszynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwał :
  1. w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2024
  2. w sprawie zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2015 rok
  3. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Młodzieszyn.
  4. w sprawie ustalenia dopłat do cen usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Wolne wnioski.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.
Skip to content