06.08.2019 – Nadzwyczajna XI Sesja Rady Gminy

Informujemy, że w dniu  6 sierpnia 2019 r. ( wtorek  ) o godz. 1500 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się Nadzwyczajna XI Sesja Rady Gminy

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
  4. Podjecie Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez gminę Młodzieszyn zadań publicznych powiatu sochaczewskiego z zakresu zarządzania drogą powiatową

Nr 3813 W Kamion-Witkowice-Sochaczew odcinek Mistrzewice – Helenka znajdujący się w granicach administracyjnych gminy Młodzieszyn.

  1. Interpelacje i zapytania radnych.
  2. Wolne wnioski.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie obrad

Related posts

Skip to content