Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie renowacji pomnika Żołnierzy Wojska Polskiego w Młodzieszynie

Szanowni Mieszkańcy,

złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania pt. „Remont i konserwacja pomnika upamiętniającego Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1939-1945” realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Miejsca Pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2020”.

Planowane zadanie będzie polegało na generalnym remoncie i konserwacji pomnika. Zaproponowany zakres prac obejmuje między innymi położenie granitowej kostki wraz z krawężnikami, czyszczenie powierzchni pomnika, krzyża i postumentu, obłożeniu słupa płytkami granitowymi.

Planowana jest także wymiana tabliczki informacyjnej oraz zmiana treści inskrypcji, poprzez usunięcie z jej treści informacji o Armii Ludowej. Treść inskrypcji zostanie uzgodniona z odpowiednią instytucją. Według posiadanych przez nas informacji Armia Ludowa nie uczestniczyła w walkach na terenie Gminy Młodzieszyn.

Pomnik jest częścią traktu pamięci Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 roku.

 

Related posts

Skip to content