Zebrania wiejskie w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2021 rok

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w zebraniach sołeckich, na których zostanie rozdysponowany Fundusz Sołecki na 2021 rok.

Poniżej przestawiamy aktualny terminarz zebrań. Terminy zebrań, których nie podano, zostaną wkrótce zaktualizowane.

 

Lp. 

 Sołectwo  Data Godzina Miejsce
1. Adamowa Góra 24.09.2020 17:00    Świetlica  Wiejska w Adamowej Górze
2. Bibiampol 19.09.2020 18:00 W domu sołtysa
3. Bieliny-Olszynki 25.09.2020 16:00 W domu sołtysa
4. Helenka 01.09.2020 16:00 W domu sołtysa
5. Helenów-Skutki 09.09.2020 17:00 Szkoła Podstawowa w Janowie
6. Janów 04.09.2020 18:00 Szkoła Podstawowa w Janowie
7. Januszew 24.09.2020 14:00 W domu sołtysa
8. Juliopol 10.09.2020 17:00 W domu sołtysa
9. Justynów 18.09.2020 17:00 W domu sołtysa
10. Kamion 19.09.2020 18:00 Budynek OSP Kamion
11. Leontynów 12.09.2020 16:00 W domu sołtysa
12. Marysin 12.09.2020 17:00 W domu sołtysa
13. Mistrzewice

17.09.2020

17:00

Świetlica Wiejska w Mistrzewicach
14. Młodzieszyn 19.09.2020 16:00 GOK w Młodzieszynie
15. Młodzieszynek 25.09.2020 18:00 W domu sołtysa
16. Nowa Wieś-Rokicina 25.09.2020 14:00 W domu sołtysa
17. Nowe Mistrzewice 24.09.2020 18:00 W domu sołtysa
18. Radziwiłka przeniesiono przeniesiono W domu sołtysa
19. Stare Budy 09.09.2020 17:00 Budynek OSP w Starych Budach
20. Witkowice

13.09.2020

15:00

Budynek OSP  w Witkowicach

Related posts

Skip to content