ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na szkolenie konsultacyjne pod kontem nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020  z RPO Województwa  Mazowieckiego, głównie w zakresie Osi Priorytetowej IV i V. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Szkolenie odbędzie się w dniu 5 lutego 2015 roku o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie.

Wójt Gminy Młodzieszyn

Monika Pietrzyk-Połubińska

Related posts

Skip to content