ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA SZKOLENIOWO – DORADCZE

Stowarzyszenie LGD „Razem dla Rozwoju” zaprasza mieszkańców gmin członkowskich na spotkanie szkoleniowo – doradcze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu realizacji i rozliczania projektów grantowych:
1.1.1. Działania aktywizacyjne, w tym przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym podnoszącym kompetencje mieszkańców i zapobiegających wykluczeniom;
1.2.1. Działania o charakterze integracyjnym (warsztaty, festyny, pokazy, wydarzenia kulturalne i sportowe) w oparciu o miejscowe tradycje i dziedzictwo lokalne, z udziałem seniorów, młodzieży, osób i grup de faworyzowanych;
1.3.1. Turystyczna, przyrodnicza i kulturowa promocja obszaru LSR, w tym opracowanie i publikacja wydawnictw promujących lokalne dziedzictwo, produkty i usługi;
1.3.2. Innowacyjne inicjatywy informacyjno-promocyjne w obszarze środowiska naturalnego, przyrody, ekologii, skutków zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł energii;
3.2.1. Modernizacja, remont lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z przykładami projektów zrealizowanych w ramach PROW 2007-2013.
Spotkanie, połączone ze zwiedzaniem Muzeum Wisły oraz rejsem tramwajem wodnym po Wiśle, odbędzie się w Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie przy ulicy Rynek 1 w dniu 28.06.2017r. – gmina Młodzieszyn – godz. 1300

 

Related posts

Skip to content