Zakończono realizację I części inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie

Zakończono realizację I części inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Włada w Kamionie. W ramach prac dokonano modernizacji instalacji grzewczej c.o. (m. in. wymianę pieca, rur i grzejników), instalacji c.w.u. (termy zastąpiono pompą ciepła zasilaną z paneli fotowoltaicznych) oraz wymiany i montażu punktów świetlnych. Łączna wartość prac wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej wyniosła 341 987,86 zł. Wykonawcą prac była firma Jar – Plast Usługi Hydrauliczne Jarosław Kubiak. Inwestycja jest dofinansowana w 80 % ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Jest to pierwsza cześć tej inwestycji. Druga polegająca na ociepleniu ścian i dachu oraz wymianie drzwi zewnętrznych zostanie zakończona do maja 2018 roku.

Related posts

Skip to content