Zakończenie modernizacji mostu w Witkowicach

Zakończono prace związane z modernizacją mostu na rzece Bzurze w miejscowości Witkowice. Prace obejmowały: Uzupełnienie brakujących elementów chodnika drewnianego; podniesienie istniejącej balustrady na całej jej długości oraz jej pomalowanie; naprawę wszystkich uszkodzonych płyt mostu poprzez ich oczyszczenie, zbicie zalegającego betonu asfaltowego, reperację uszkodzeń i pęknięć, malowanie wyrobami dwuskładnikowymi oraz pokrycie płyt podestu warstwą hydroizolacji bitumicznych, a następnie dokonania ich montażu w sposób zapewniający brak ich „klawiszowania”. Miejsca montażu płyt także zostały oczyszczone i pomalowane. Wartość prac to 39 237,00 zł brutto. Mamy nadzieję, że wykonane prace przyczynią się do komfortu korzystania z przeprawy.

Related posts

Skip to content