W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

28.10.2016 – XXVI Sesja Rady Gminy

Informujemy, że dniu 28 października 2016 r. ( piątek ) o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbędzie się Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwał :
  1. zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2016 rok
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  3. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017.
  4. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2017.
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek Nr ewid. 691, 692, 696/6 w miejscowości Młodzieszyn.
 6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek Nr ewid. 403 i 402 w miejscowości Młodzieszyn.
 7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Adamowa Góra .
 8. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsiach Juliopol, Młodzieszyn, Leontynów.
 9. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsiach Juliopol, Młodzieszyn, Leontynów.
 10. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Młodzieszyn w roku szkolnym 2015/2016
 12. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.
 13. Interpelacje i zapytania radnych
 14. Wolne wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.
Skip to content