XV Sesja Rady Gminy

Informujemy,  że w dniu  30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00  w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Młodzieszyn odbędzie się  Nadzwyczajna XV Sesja Rady Gminy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XIV  Sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu na realizacje zadania inwestycyjnego.
  5. Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2019- 2033.
  6. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na rok 2019.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.

Related posts

Skip to content