XV Powiatowy Konkurs Recytatorski Nasza Ziemia Ojczysta

13 czerwca w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie odbył się XV Powiatowy Konkurs Recytatorski Nasza Ziemia Ojczysta. Organizatorkami tego wydarzenia są nauczycielki Teresa Kupiec i Halina Jeznach. W konkursie uczestniczyło 13 uczniów z gmin: Iłów, Młodzieszyn i Rybno. Patronat nad wydarzeniem objęli wójtowie tych gmin, którzy także ufundowali nagrody.

Uczestnicy przygotowali zróżnicowany repertuar. Podczas ich wystąpień można było usłyszeć min. takie wiersze: „Dziura w moście” J. Brzechwy, „Dialog z pluskwą” L. J. Kerna, „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” I.K. Gałczyńskiego, „Mazowsze” K.K. Baczyńskiego, „Bagnet na broń” Wł. Broniewskiego. Recytacje były oceniane pod kątem zastosowania odpowiedniej intonacji, tempa, i emocji.

W konkursie udział wzięły dwie uczennice Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie, Julia Marcinkowska – wiersz Władysława Broniewskiego „Bagnet na broń” i Karolina Chudzyńska – wiersz Władysława Broniewskiego  „Żołnierz polski”.

Related posts

Skip to content