Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zachowania podstawowych zasad higieny

W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dotyczące zachowania podstawowych zasad higieny.
Poniżej przedstawiamy instrukcję, jak poprawnie i skutecznie myć ręce. Zalecane jest kichanie i kasłanie w zgięcie łokciowe oraz częste mycie rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, dezynfekcję można wykonać środkiem na bazie alkoholu.

Related posts

Skip to content