Wystąpiliśmy o nowe dofinansowanie na renowację zabytkowego parku w Młodzieszynie

Szanowni mieszkańcy,

Gmina Młodzieszyn złożyła wniosek do marszałka województwa mazowieckiego o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na zadanie, pn. „Renowacja zabytkowego parku w Młodzieszynie – wykonanie alejek parkowych oraz drogi wewnętrznej – ETAP II”.

Przedmiotem inwestycji jest renowacja zabytkowego parku w Młodzieszynie przy ulicy Kruczej, polegająca na wykonaniu alejek parkowych z kruszyw łamanych na warstwie odsączającej w obrzeżach betonowych oraz drogi wewnętrznej z kruszyw łamanych na warstwie odsączającej w krawężnikach betonowych.

Przewidywana wartość całej inwestycji to 160 398,48 zł, wnioskowana kwota dotacji przez gminę wynosi 80 199,24 zł, przewidywany wkład własny gminy równa się 80 199,24 zł czyli 50% kosztów przedsięwzięcia.

Inwestycja zakłada kolejny etap renowacji w zabytkowym parku i jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2018 roku w ramach których wykonano część alejek parkowych ze środków własnych gminy, jak również środków finansowych marszałka województwa mazowieckiego, pozyskanych przez Lokalną Grupę Działania Razem dla Rozwoju, której członkiem jest gmina Młodzieszyn.

Jako gmina mamy bezpośrednią przyjemność dbania o nasze wspólne otoczenie. Wierzę, że zabytkowy park w Młodzieszynie w przyszłości będzie miejscem spotkań mieszkańców oraz atrakcją, wyróżniającą jednocześnie naszą okolicę.

Skip to content