Wybory sołeckie 2019

Terminarz wyborów sołtysów i rad sołeckich 2019

W dniach 20 lutego – 5 kwietnia 2019 r. odbędą się w miejscowościach Gminy Młodzieszyn zebrania wiejskie, zwoływane celem dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich. Zapraszamy mieszkańców do licznego udziału w zebraniach.

Harmonogram zebrań został zatwierdzony Zarządzeniem  Wójta Gminy Młodzieszyn  z dnia 1 lutego 2019 roku  w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 roku Plik w załączeniu .

 Lp.   Sołectwo  Data  Godzina     I termin Godzina    II termin

Miejsce

1. Adamowa Góra 04.03.2019 r. 17.30 18.00    Świetlica  Wiejska w Adamowej Górze
2. Bibiampol 15.03.2019 r. 17.30 18.00 W domu sołtysa
3. Bieliny-Olszynki 28.03.2019 r. 16.30 17.00 W domu sołtysa
4. Helenka 06.03.2019 r. 17.00 17.30 W domu sołtysa
5. Helenów-Skutki 21.02.2019 r. 15.30 16.00 Szkoła Podstawowa w Janowie
6. Janów 18.03.2019 r. 16.00 16.30 Szkoła Podstawowa w Janowie
7. Januszew   22.03.2019 r. 17.30 18.00 W domu sołtysa
8. Juliopol 14.03.2019 r. 17.30 18.00 W domu sołtysa
9. Justynów  05.03.2019 r. 17.00 17.30 W domu sołtysa
10. Kamion 05.04.2019 r. 17.00 17.30 Budynek OSP Kamion
11. Leontynów 29.03.2019 r. 16.30 17.00 W domu sołtysa
12. Marysin 20.02.2019 r. 17.00 17.30 W domu sołtysa
13. Mistrzewice 25.03.2019.r. 17.30 18.00 Świetlica Wiejska w Mistrzewicach
14. Młodzieszyn 26.03.2019 r. 16.30 17.00 GOK w Młodzieszynie
15. Młodzieszynek 16.03.2019 r. 14.30 15.00 W domu sołtysa
16. Nowa Wieś-Rokicina 20.03.2019 r. 13.30 14.00 W domu sołtysa
17. Nowe Mistrzewice 09.03.2019 r. 14.00 14.30 W domu sołtysa
18. Radziwiłka 02.03.2019 r. 16.00 16.30 W domu sołtysa
19. Stare Budy 20.03.2019 r. 17.30 18.00 Budynek OSP w Starych Budach
20. Witkowice 23.03.2019 r. 14.30 15.00 Budynek OSP  w Witkowicach

 

Skip to content