Wybory sołeckie 2019

Terminarz wyborów sołtysów i rad sołeckich 2019

W dniach 20 lutego – 5 kwietnia 2019 r. odbędą się w miejscowościach Gminy Młodzieszyn zebrania wiejskie, zwoływane celem dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich. Zapraszamy mieszkańców do licznego udziału w zebraniach.

Harmonogram zebrań został zatwierdzony Zarządzeniem  Wójta Gminy Młodzieszyn  z dnia 1 lutego 2019 roku  w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 roku Plik w załączeniu .

Z przykrością informujemy, że 22 kwietnia br. zmarł Stanisław Wojciechowski – Sołtys wsi Marysin, w związku z czym we wsi Marysin odbędą się ponowne wybory Sołtysa.

___________________________________________________________________

11 maja 2019r. odbyły się wybory uzupełniające sołtysa sołectwa Marysin, wyborach wzięło udział 12 uprawnionych mieszkańców, sołtysem został wybrany Pan Paweł Wojciechowski.

 

Skip to content