Wybory do Izb Rolniczych – Spis Wyborców

Wójt Gminy Młodzieszyn zawiadamia,  że w siedzibie Urzędu Gminy Młodzieszyn w pokoju nr 13  wyłożony  jest do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady  Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Spis wyłożony będzie do wglądu w dniach od 17 czerwca do 24 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

Related posts

Skip to content