Wójt i Radni Rady Gminy Młodzieszyn przekazują odpowiedzi na przesłany Apel w sprawie drastycznego wzrostu cen za odpady komunalne

W związku z problemem rosnących stawek za wywóz i odbiór odpadów komunalnych, który dotknął również Gminę Młodzieszyn w dniu 4 czerwca 2020 roku Wójt Gminy Młodzieszyn wraz ze wszystkimi Radnymi Gminy Młodzieszyn wystosowali apel, który został przekazany do władz państwowych, samorządowych, posłów, senatorów i eurodeputowanych oraz kandydatów na Prezydenta RP (łącznie do ponad 40 instytucji i przedstawicieli władz, z których odpowiedziało tylko 5). W przekazanym apelu Wójt Gminy Młodzieszyn oraz Rada Gminy Młodzieszyn wyrażają swoje głębokie zaniepokojenie w związku z rozwiązaniami w zakresie funkcjonowania  gospodarki komunalnymi. W ostatnich miesiącach w wielu gminach w Polsce zauważyć można drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Link do treści zamieszczonego apelu:

http://mlodzieszyn.pl/radni-rady-gminy-mlodzieszyn-wystosowali-apel-dotyczacy-drastycznego-wzrostu-cen-za-odpady/

Ostatnie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) zamiast usprawnić system gospodarowania odpadami komunalnymi doprowadziły do chaosu legislacyjnego i przyczyniły się do lawinowego wzrostu cen usług świadczonych przez podmioty realizujące zadania związane z gospodarką odpadami. Uderza to bezpośrednio w mieszkańców, ponieważ to z pobranych od nich opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Do dnia 21 lipca 2020 do Urzędu Gminy Młodzieszyn na przekazany apel odpowiedzieli:

  1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  2. Burmistrz Miasta Piastowa,
  3. Ministerstwo Klimatu – Departament Gospodarki odpadami,
  4. Marszałek Województwa Mazowieckiego,
  5. Sztab Obywatelski Kandydata na Prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego.

Poniżej publikujemy przesłane odpowiedzi oraz przesłany apel.

  • odpowiedzi na Apel - skany-1
  • odpowiedzi na Apel - skany-4
  • odpowiedzi na Apel - skany-3
  • odpowiedzi na Apel - skany-2
  • odpowiedzi na Apel - skany-5

 

Related posts

Skip to content