Wodociąg w Radziwiłce

W ostatnich dniach została odebrana  sieć wodociągowa we wsi Radziwiłka. Inwestycja została wykonana w ramach środków pozyskanych z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, koszt całkowity przedsięwzięcia 398197,73zł, kwota dotacji 236278,00zł. Informujemy również, że zostało złożone zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze przystąpienia do użytkowania.

Related posts

Skip to content