Woda z wodociągu publicznego – SUW Młodzieszyn nadaje się do picia i innych celów użytkowych

Drodzy Państwo, mieszkańcy gminy Młodzieszyn

informujemy, że działania w zakresie jak najszybszego przywrócenia dobrej jakości wody uzdatnianej w obiekcie SUW Młodzieszyn, jakie były realizowane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie przyniosły pozytywny skutek, czego dowodem jest Komunikat nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, który otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym tj. 29.11.2019 r. potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań jakościowych przez wodę z wodociągu publicznego – Stacja Uzdatniania Wody w Młodzieszynie.

Potwierdzamy woda nadaje się do picia i innych celów użytkowych.

W złącznikach do niniejszej informacji przedstawiamy Komunikat nr 2 PPIS w Sochaczewie wraz z badaniami jakości wody wykonanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku.

Related posts

Skip to content