Wnioski o szacowanie strat w uprawach – do 8 lipca 2019 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy do dnia 8 lipca 2019r. można składać wnioski o szacowanie strat w uprawach powstałych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy.

 

Według wykazu, szacowaniu podlegają uprawy: zboża ozime i jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe na I kategorii gleby oraz zboża jare na II kategorii gleby.

Przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania również uprawy nie dotknięte zjawiskiem.

Szacowaniu podlegają uprawy powyżej 0,1 ha

Do wniosku o oszacowanie strat należy dołączyć kopię  wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok 2019 oraz księgę stada lub paszporty zwierząt.

We wniosku o oszacowanie strat należy wpisać  powierzchnie wszystkich  upraw zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe.

Szacowaniu upraw podlegają wyłącznie uprawy utrzymane w dobrej kulturze rolnej.

Wnioski o szacowanie strat należy składać do dnia 8 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Młodzieszyn pokój nr 13.

Wnioski do pobrania znajdują się w Urzędzie Gminy Młodzieszyn – pokój Nr 13 lub w załączeniu:  Wniosek-o-oszacowanie-szkód

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 46 864-17-59.

Related posts

Skip to content