W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Wnioski o dofinansowania na inwestycje drogowe

Gmina Młodzieszyn w miesiącu styczniu 2016 roku złożyła 6 wniosków o dofinansowanie na inwestycje drogowe. Z czego 4 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych poddziałanie „Wparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem i rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.” oraz 2 w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wnioski złożone w ramach PROW dotyczyły przebudowy dróg gminnych:

 1. Młodzieszyn, ul. Krucza o długości około 1 km w zakresie:
  – budowę jezdni
  – budowę chodników
  – remont przepustu
  – budowę poboczy utwardzonych
  – zagospodarowanie zielenią nieutwardzonego terenu pasa drogowego

  Szacowny koszt inwestycji to: 405 502,43 zł

 1. Juliopol droga na dz. nr ewid. 393 (droga koło cmentarza) o długości około 1 km
  – wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni
  – budowę poboczy utwardzonych
  – zagospodarowanie zielenią nieutwardzonego terenu pasa drogowego

  Szacowny koszt inwestycji to: 264 116,36 zł

 1. Juliopol droga na dz. nr ewid. 192 o długości około 750 m
  – wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni
  – budowę poboczy utwardzonych
  – zagospodarowanie zielenią nieutwardzonego terenu pasa drogowego

  Szacowny koszt inwestycji to: 192 378,08 zł

 1. Kamion droga na dz. nr ewid. 78 (droga koło szkoły) o długości około 430 m
  – wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni
  – budowę poboczy utwardzonych
  – zagospodarowanie zielenią nieutwardzonego terenu pasa drogowego

  Szacowny koszt inwestycji to: 105 385,23 zł

Przyznanie dotacji zależeć będzie od wielu czynników opisanych w regulaminie konkursu. Staraliśmy się wybrać odcinki dróg, które mogą uzyskać jak największą ilość pkt. (od której będzie zależało otrzymanie dofinansowania) oraz jednocześnie będące w złym stanie technicznym. Realizacja inwestycji w zaplanowanym kształcie jest uzależniona od przyznania dotacji.

Wnioski złożone w ramach FOGR dotyczyły przebudowy dróg gminnych:

 1. Przebudowa drogi Gminnej w Janowie dz. nr ewid. 36 i 48 o długości około 1200 m
  – wycinka drzew i usuwanie karpin
  – na części odcinka zdjęcie warstwy humusu i wymiana gruntu
  – mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
  – wykonanie warstwy odsączającej
  – warstwa kruszywa łamanego stanowiąca nawierzchnię drogi

  Szacowny koszt inwestycji to: 166 581,70 zł

 1. Przebudowa ul. Wierzbowej w Młodzieszynie
  – mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
  – wykonanie warstwy odsączającej
  – warstwa kruszywa łamanego stanowiąca nawierzchnię drogi

  Szacowny koszt inwestycji to: 50 134,89 zł

 

Gmina Młodzieszyn planuje ponad to składanie wniosków o dofinansowanie także z innych funduszy oraz na inne odcinki dróg w 2016 roku.

Skip to content