ul. Wyzwolenia w Młodzieszynie wyremontowana

W czwartek, 29 sierpnia br. nastąpił odbiór końcowy robót związanych z  remontem drogi powiatowej nr 3838W w Młodzieszynie – ul. Wyzwolenia. Wykonawcą inwestycji o wartości 56 580,00 zł była sochaczewska firma „DROG-BET”, która wyremontowała odcinek o długości 400 m.

Inwestycja jest efektem dobrej współpracy Gminy Młodzieszyn z samorządem powiatowym. Wyremontowany odcinek łączy drogę krajową nr 50 z drogami gminnymi. Dzięki niej kierowcy będą mogli teraz poruszać się w dużo bardziej komfortowych, ale przede wszystkim bezpiecznych warunkach.

Zakres wykonanych robót obejmował m.in.: frezowanie istniejącej nawierzchni, oraz wykonanie nowej nakładki asfaltowej.  Dodatkowo Powiatowy Zarząd Dróg przy wsparciu pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie wyrównał i uzupełnił pobocza.

W odbiorze uczestniczyli m.in.: Tadeusz Głuchowski – wicestarosta Sochaczewski, Bożena Samson – członek Zarządu Powiatu w Sochaczewie, Filip Kopka – radny Rady Powiatu w Sochaczewie, Krzysztof Zieliński – zastępca dyrektora PZD w Sochaczewie oraz Anna Sobieraj – sekretarz gminy Młodzieszyn.

  • 11
  • 4
  • ul. Wyzwolenia

 

 

Related posts

Skip to content