Tradycyjne wicie wieńca dożynkowego

Wicie wieńca jest tradycją polskiej wsi. Wieniec inaczej „korona żniwna” wykonuje się z radości, że żniwa skończone oraz że zostały zgromadzone zapasy na zimę. Jest to także element dziękczynienia za zebrane plony.
Grupa nieformalna „Aktywni Mieszkańcy Gminy Młodzieszyn” dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w warsztatach rękodzieła artystycznego – wykonanie wieńca dożynkowego. Warsztaty były okazją do spotkania się mieszkańców gminy Młodzieszyn przy wykonywaniu wieńca dożynkowego oraz podzielenia się wiedzą z tego obszaru. Zajęcia zostały przeprowadzone 16 sierpnia i 20 sierpnia 2019r. w świetlicy przy OSP Stare Budy. Zostały dofinansowane ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.
 • part000001(12)
 • part000001(4)
 • part000001(8)
 • part000001(9)
 • part000001(5)
 • part000001(7)
 • part000001(2)
 • part000001(1)
 • part000001(3)
 • part000001(6)
 • part000001(10)
 • part000001

Related posts

Skip to content