W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Szkoły Gminy Młodzieszyn otrzymały 100 % dofinansowania w projekcie „Laboratoria Przyszłości”

„Laboratoria przyszłości” zagoszczą we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy Młodzieszyn.
Na ten cel otrzymaliśmy środki w łącznej wysokości 130 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu wraz z oprogramowaniem, które pomoże realizować ciekawe, nowoczesne zajęcia edukacyjne oraz lepszy rozwój kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szkoły będą mogły zakupić sprzęt ze specjalnego katalogu wyposażenia.
Katalog podzielony jest na elementy wyposażenia podstawowego (które szkoły będą musiały albo zakupić w ramach otrzymanego wsparcia albo zapewnić uprzednio w inny sposób) oraz dodatkowego (które może być swobodnie dobierane przez społeczność szkolną).

W skład wyposażenia podstawowego wchodzą:
•    Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
•    Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
•    Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
•    Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

”Dzięki zapewnieniu szkołom wysokiej jakości sprzętu, przyczyniamy się do rozwijania kompetencji, które zapewnią dzieciom lepszy rozwój. Dzięki  środkom z projektu „Laboratoria przyszłości” nasi uczniowie od najmłodszych lat będą mieli możliwość rozwijania zdolności technicznych oraz manualnych, które zaowocują w przyszłości lepszą znajomością nowoczesnych technologii. Bardzo cieszy nas fakt, że dzięki wspólnym staraniom dyrektorów szkół, wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Młodzieszyn otrzymały wsparcie.”-dodaje Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk

Skip to content