W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Susza – informacja dla rolników

OGŁOSZENIE 

 o przyjmowaniu wniosków rolników o oszacowanie strat 

powstałych w wyniku długotrwałej suszy

 

Wójt Gminy Młodzieszyn informuje że w związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych w wyniku długotrwałej suszy  została uruchomiona procedura w sprawie oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych. W związku  z powyższym rolnicy, u których wystąpiły szkody w uprawach w wyniku długotrwałej suszy proszeni są o składanie wniosków o oszacowanie szkód do Urzędu Gminy w Młodzieszynie.

Wnioski można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 13 oraz na stronie internetowej Urzędu   www.ugmlodzieszyn.bip.org.pl  i składać je należy w terminie   do dnia 15 lipca 2015r w tut. Urzędzie.

Następnie Komisja Terenowa dokona szacowania wielkości szkód w zgłoszonych gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych.

Do składanego wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR.

Ważne jest, aby wypełnić wszystkie informacje zawarte we wniosku o oszacowanie szkód.

Skip to content