W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Sołectwa gminy Młodzieszyn rozdysponowały blisko 400 tys. zł.

30 września zakończyły się zebrania wiejskie w Gminie Młodzieszyn, które odbywały się przez cały miesiąc. Głównym tematem zebrań było zaplanowanie przedsięwzięć do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego – wyodrębnionych środków finansowych w budżecie gminy na 2021 r. Mieszkańcy sołectw z gminy Młodzieszyn już od 2010 r. decydują o wydatkowaniu tych środków, które rozdzielane są na dane sołectwo, celem poprawy warunków życia mieszkańców. Kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w art. 3. ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w którym pod uwagę bierze się ilość mieszkańców wsi. W 2021 roku fundusz sołecki w Gminie Młodzieszyn będzie wynosił 397 622,64 zł.
Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy dyskutowali na temat propozycji przedstawianych przez sołtysów, ale także sami zgłaszali swoje pomysły i wnioski. Towarzyszyła temu dość mocno ożywiona dyskusja, zdania bywały podzielone, ale ostatecznie udało się w każdej wsi podjąć uchwały w sprawie przyjęcia wniosków do realizacji na 2021 rok.
W zebraniach brały udział Monika Pietrzyk wójt gminy Młodzieszyn oraz Anna Sobieraj sekretarz gminy, które miały okazję do spotkania z mieszkańcami i rozmowy na tematy które bezpośrednio dotyczą sołectw.
Mieszkańcy zaplanowali do realizacji różne przedsięwzięcia m.in. konserwację rowów przydrożnych, dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP oraz doposażenie placów zabaw. Najważniejszą kwestią dla mieszkańców jest poprawa stanu dróg gminnych i rozbudowa oświetlenia ulicznego, na co większość sołectw przeznaczała środki finansowe. Mieszkańcy wnioskowali również o remont dróg powiatowych, które miejscami są w bardzo złym stanie.
„Ostatni miesiąc był bardzo intensywny ponieważ mamy 20 sołectw. Bardzo się cieszę, że wszystkie zebrania wiejskie już się odbyły, że mieszkańcy pomimo ograniczeń związanych z pandemią tak licznie w nich uczestniczyli i zdecydowali na co chcą przeznaczyć pieniądze. Dziękuję wszystkim uczestnikom za aktywny udział w zebraniach, za cenne uwagi oraz wnioski. Państwa sugestie zostaną rozpatrzone i dogłębnie przeanalizowane.” – dodaje Monika Pietrzyk wójt gminy Młodzieszyn.
Skip to content