SKO

 15 kwietnia 2015r. członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności pod kierunkiem p. Barbary Sieczkowskiej przedstawili montaż słowno – muzyczny, którego celem było propagowanie systematycznego oszczędzania w SKO. Inscenizacja składała się z kilku scenek, które uczyły m. in. jak odpowiedzialnie dysponować swoim „majątkiem”, ukazywały właściwy sposób lokowania środków finansowych, aby uzbierać na konkretny cel np. wycieczkę na Hawaje. Występ urozmaiciły tańce według własnej choreografii do piosenki „Money money”, melodii hawajskiej oraz motywu z filmu „Różowa Pantera”. Nie zabrakło również słynnego „Skrzypka na dachu”. Punktem kulminacyjnym był pokaz mody pod hasłem „2015 rokiem mody SKO”. Nasz gość p. R. Zielkowska – dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Młodzieszynie i p. dyrektor Małgorzata Malczewska wręczyły nagrody zwycięzcom konkursów: ogólnoszkolnego konkursu „Wiedzy o pieniądzach, oszczędzaniu i bankowości”, „2015 rokiem mody SKO”, „Bank moich marzeń”.

Wszystkim nagrodzonym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Related posts

Skip to content