Ruszyła możliwość składania nowych wniosków o Pomoc Żywnościową

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje o możliwości składania nowych wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2019. dla mieszkańców Gminy Młodzieszyn należących do parafii  Giżyce.

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej: dotknięte ubóstwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł)
  • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Wnioski wraz z kompletem dokumentów o dochodach osoby/rodziny przyjmowane są w siedzibie GOPS pok. Nr 2

  • pobrane

Related posts

Skip to content