Ruszył II etap prac renowacyjnych Zabytkowego Parku w Młodzieszynie

Jak informowaliśmy Państwa ostatnio, w lipcu bieżącego roku  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przyznał Gminie Młodzieszyn dofinansowanie w kwocie 70 000,00 zł na wykonanie zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku w Młodzieszynie – wykonanie alejek parkowych oraz drogi wewnętrznej – etap II”.

Miło nam przekazać informację o rozpoczęciu prac, które są kontynuacją robót rozpoczętych w 2018 roku. Wówczas wykonano część alejek parkowych ze środków własnych gminy, jak również środków finansowych Marszałka Województwa Mazowieckiego, pozyskanych przez Lokalną Grupę Działania Razem dla Rozwoju, której członkiem jest gmina Młodzieszyn.

7 lipca 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 103/20 w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i przyznania dotacji.

„Bardzo nas cieszy, że Gmina Młodzieszyn juz po raz kolejny znalazła się w gronie samorządów, do których trafiło wsparcie w postaci dofinansowania na prace rewitalizacyjne. Jako samorząd możemy dbać o naszą okolicę oraz mieć realny wpływ na utrzymanie naszych zabytkowych obiektów. Wierzę, że zabytkowy park w Młodzieszynie będzie w przyszłości pełnić rolę rekreacyjną oraz zostanie głównym miejscem, które będą odwiedzać nasi mieszkańcy w wolnym czasie.” – podkreśla Wójt Gminy Monika Pietrzyk

  • 122344490_358519788802678_4293743396697920180_n
  • 122503229_372704333966755_4617349437550636850_n
  • 122721649_356025232386371_501054484751288137_n
  • 122834146_800747410715706_7889642594412882380_n
  • 122868543_282652146243950_3955863489933114743_n
  • 122882520_3441904412564800_2637749724077930194_n

Related posts

Skip to content