Rocznica stanu wojennego

Dokładnie trzydzieści pięć lat temu, 13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Tym samym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON). Oficjalnie powodem takiego stanu była groźba interwencji wojsk Układu Warszawskiego i coraz gorsza sytuacja gospodarcza w kraju. W sumie w ciągu kilku dniu w 49 ośrodkach internowania znalazło się blisko 5 tysięcy osób. Na ulicach największych miast pojawiło się 80 tysięcy żołnierzy, 30 tysięcy milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tysięcy samochodów.

W noc wprowadzenia stanu wojennego rozpoczęto aresztowania opozycjonistów. Zakazano strajków i działalności związkowej oraz wprowadzono godzinę milicyjną. Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 roku.stan-wojenny

Related posts

Skip to content