Przebudowa drogi w Juliopolu

Informujemy naszych mieszkańców, że Gmina Młodzieszyn otrzymała dotację w wysokości 65 000,00zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 192 miejscowość Juliopol”. Przebudowa drogi będzie polegała na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji jezdni o szerokości 3,3m na odcinku około 750m wraz z budową pobocza o szerokości 0,75m. Szacowana wartość całej inwestycji to ok. 190 000,00zł. Inwestycja będzie wykonana do końca października 2017r.

Related posts

Skip to content