Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”

Jak informowaliśmy wcześniej – Gmina Młodzieszyn uzyskała dofinansowanie w wysokości 80 000 zł z przeznaczeniem na kompleksowy remont pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie. Warunkiem uzyskania dofinansowania było zapewnienie środków własnych w wysokości 20 000 zł.

Wsparcie było związane z realizacją zadania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W związku z tym, że doposażenie stołówki w urządzenia nie było konieczne ponieważ wcześniej sukcesywnie je uzupełniano, środki przeznaczono na gruntowną odnowę szkolnej kuchni, która od lat wymagała remontu. W ramach otrzymanego wsparcia finansowego wykonano szereg prac remontowo-adaptacyjnych takich jak wymiana instalacji elektrycznej, wymiana wentylacji, glazury i terakoty oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, a także malowanie ścian.

Było to niezbędne dla poprawy standardu i wyglądu pomieszczeń kuchennych szkoły w Młodzieszynie, tym bardziej, że przygotowywane są w niej posiłki dla trzech szkół z terenu gminy Młodzieszyn tj. dla Szkoły Podstawowej w Janowie, Kamionie i Młodzieszynie. Odnowa pomieszczeń usprawniła przyrządzanie większej ilości posiłków oraz poprawiła warunki ich przygotowywania.

Staramy się, aby inwestycje realizowane przez Gminę Młodzieszyn zaspokajały potrzeby mieszkańców, a dzięki wykonaniu kompleksowego remontu kuchni w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie poprawiła się jakość pracy oraz samopoczucie uczniów korzystających ze stołówki, po raz kolejny sprawiliśmy, że codzienność szkolna stała się bardziej przyjazna.

 

  • stołówka (2)
  • stołówka (3)
  • stołówka 2 (3)
  • stołówka 2 (1)
  • stołówka 2 (11)

 

Related posts

Skip to content