Rada Gminy

Skład Rady Gminy:

 1. Ciurzyński Marek
 2. Czerwińska Maria
 3. Dybiec Aleksander
 4. Kisiołek Joanna
 5. Kopka Filip
 6. Łukasik Bożena
 7. Makowski Sławomir
 8. Sałaciński Paweł
 9. Samson Wiesław
 10. Sączewa Dariusz
 11. Stelmach Piotr
 12. Wawrzyńczak Monika
 13. Zimniak Joanna – Przewodnicząca Rady Gminy
 14. Żakowska Katarzyna
 15. Zalewska Marta

 

Komisja Budżetu,  Finansów i Rozwoju Infrastruktury

 1. Żakowska  Katarzyna – Przewodnicząca Komisji
 2. Dybiec  Aleksander -Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Makowski Sławomir
 4. Sączewa Dariusz
 5. Stelmach Piotr
 6. Zalewska Marta

 

Komisja  Rewizyjna                                              

 1. Kopka Filip – Przewodniczący Komisji
 2. Wawrzyńczak Monika – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Dybiec Aleksander
 4. Łukasik Bożena
 5. Sałaciński Paweł

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Sałaciński Paweł – Przewodniczący Komisji
 2. Ciurzyński Marek – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Kisiołek Joanna
 4. Sączewa Dariusz
 5. Samson Wiesław

 

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Kisiołek Joanna –  Przewodnicząca Komisji
 2. Łukasik Bożena – Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Czerwińska Maria
 4. Kopka Filip
 5. Wawrzyńczak Monika
Skip to content