Przypominamy o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy  niekorzystnych zjawisk pogodowych (grad, ulewne deszcze), co mogło spowodować uszkodzenie roślin w uprawach sadowniczych i rolniczych, Wójt Gminy Młodzieszyn informuje rolników o powołaniu komisji do szacowania strat w uprawach.

Prosimy rolników, u których wystąpiły szkody w uprawach o składanie wniosków w sprawie oszacowania  szkód w terminie do 20 lipca 2020 roku.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w pok. Nr 13 lub w poniższym linku:

Załącznik wniosek o oszacowanie szkód

Komisja Terenowa powołana przez Wojewodę Mazowieckiego  na podstawie wniosku Wójta Gminy, dokona oszacowania wielkości szkód w zgłoszonych gospodarstwach na podstawie przeprowadzonej lustracji upraw.

Do wniosku o oszacowanie strat producent rolny dołącza wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Wszelkie informacje można uzyskać  pod nr tel. 46 864-17-59

Załączniki:

Załącznik wniosek o oszacowanie szkód

Poniżej przykładowo wypełniony wniosek o szacowanie szkód:

wzór wniosku o szacowanie szkód
 

Related posts

Skip to content