Przyłącza kanalizacji sanitarnej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy posesji położonych wzdłuż biegu sieci kanalizacyjnej (nazwy ulic na których zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się poniżej), ponownie wzywamy do podłączenia swoich nieruchomości do istniejącej sieci.

Pragniemy w tym miejscu poinformować, że Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie wykonuje budowę przyłączy kanalizacyjnych od przykanalika zakończonego w granicy nieruchomości do istniejącego odejścia ścieków z budynku za cenę: 110,70 zł brutto/mb + 553,50 zł brutto/szt za studzienkę rewizyjną. W tej cenie jest zakup materiałów, prace ziemne i robocizna. W przypadku istnienia na trasie wykonywanego przyłącza przeszkód np.: chodnik; cena jest ustalana indywidualnie. Do obowiązków zleceniodawcy należy zainwentaryzowanie wybudowanego przyłącza.

Płatność jest ustalana indywidualnie i może być rozłożona na raty. Prace są wykonywane po podpisaniu umowy przez zleceniodawcę.

Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej: ul. Wspólna, ul, Wyszogrodzka, ul. Leśna, ul. Konwaliowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Wrzosowa, ul. Różana, ul. Walk nad Burą, ul. Krucza, ul. Wąska, ul. Sportowa, ul. Krótka, ul. Akacjowa, ul. Parkowa, ul. Sochaczewska do nr 24 A, ul. Wiatraczna do nr 4, ul. Ogrodowa oraz Justynów od nr 1 do 17.

Related posts

Skip to content