W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Przyłącza kanalizacji sanitarnej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy posesji położonych wzdłuż biegu sieci kanalizacyjnej (nazwy ulic na których zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się poniżej), ponownie wzywamy do podłączenia swoich nieruchomości do istniejącej sieci.

Pragniemy w tym miejscu poinformować, że Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie wykonuje budowę przyłączy kanalizacyjnych od przykanalika zakończonego w granicy nieruchomości do istniejącego odejścia ścieków z budynku za cenę: 110,70 zł brutto/mb + 553,50 zł brutto/szt za studzienkę rewizyjną. W tej cenie jest zakup materiałów, prace ziemne i robocizna. W przypadku istnienia na trasie wykonywanego przyłącza przeszkód np.: chodnik; cena jest ustalana indywidualnie. Do obowiązków zleceniodawcy należy zainwentaryzowanie wybudowanego przyłącza.

Płatność jest ustalana indywidualnie i może być rozłożona na raty. Prace są wykonywane po podpisaniu umowy przez zleceniodawcę.

Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej: ul. Wspólna, ul, Wyszogrodzka, ul. Leśna, ul. Konwaliowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Wrzosowa, ul. Różana, ul. Walk nad Burą, ul. Krucza, ul. Wąska, ul. Sportowa, ul. Krótka, ul. Akacjowa, ul. Parkowa, ul. Sochaczewska do nr 24 A, ul. Wiatraczna do nr 4, ul. Ogrodowa oraz Justynów od nr 1 do 17.

Skip to content