Program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Informujemy, że Gmina Młodzieszyn zamierza przystąpić do programu USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ. W tym celu zostanie przeprowadzona inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie Gminy Młodzieszyn.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie przeprowadzona analiza możliwości pozyskania przez Gminę Młodzieszyn dotacji na ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do rolników z terenu Gminy Młodzieszyn, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach typu Big Bag o wypełnienie i złożenie formularza ankiety do dnia 29 listopada 2019 r.

Realizacja zadania planowana jest na 2020 rok. Utylizacją i unieszkodliwieniem w/w odpadów dostarczonych przez rolników do miejsca wskazanego przez Urząd Gminy Młodzieszyn zajmie się specjalistyczna firma wyłoniona a drodze publicznego postępowania.

Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy, u Sołtysów, na naszej stronie internetowej w zakładce „formularze i wnioski” oraz pod podanym linkiem ANKIETA ODPADY ROLNICZE .
należy je składać osobiście w Urzędzie Gminy (pokój nr 13) bądź wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn (informacja pod nr telefonu 46 864 17 59).

Related posts

Skip to content