W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Prace naprawcze na drogach w Leontynowie

Informujemy, że trwają prace naprawcze drogi gminnej w miejscowości Leontynów prowadzącej na cmentarz wojenny. W pierwszej kolejności gmina podjęła czynności polegające na podcięciu gałęzi drzew i usunięciu zakrzewień wrastających w pas drogowy. Następnie nastąpiło profilowanie drogi przy pomocy równiarki drogowej oraz część odcinka drogi utwardzono przekruszem betonowo ceglanym. Nawierzchnia zostanie zagęszczona przy pomocy walca drogowego.
Dodatkowo trwa wykonanie profilowania innych dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowości Leontynów, przy pomocy równiarki drogowej wraz z zagęszczeniem walcem drogowym.
  • leontynów
 
Skip to content