Pozytywnie rozpatrzone wnioski o dofinansowanie na przebudowę dwóch dróg gminnych

Gmina Młodzieszyn złożyła dwa wnioski o dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych, które zostały rozpatrzone pozytywnie – bez uwag, obecnie oczekujemy na informację o wysokości kwoty otrzymanej dotacji. Załączony dokument stanowi wykaz wniosków złożonych na rok 2020 o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z wyszczególnieniem wniosków prawidłowych, nieuzupełnionych w terminie oraz zawierających nieprawidłowości.

Link do publikowanej przez Województwo Mazowieckie listy wniosków:

https://www.mazovia.pl/komunikaty–konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2853,wykaz-zlozonych-wnioskow-o-dotacje-ze-srodkow-budzetu-wojewodztwa-mazowieckiego-na-zadania-okreslone-w-ustawie-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych.html

Related posts

Skip to content