Powrót uczniów klas I-III do nauczania stacjonarnego

Szanowni Państwo!
Od poniedziałku 18 stycznia, uczniowie klas I-III wracają do nauki w trybie stacjonarnym.
Przypominamy, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie mają obowiązek przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej. Przy wejściu do szkoły prosimy o zachowanie wymaganego dystansu względem innych osób – 1,5m.
Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi sanitarnymi, rodzice mają obowiązek wyposażyć dziecko w maseczkę.
Zwracamy się również z prośbą do rodziców, aby poinformować szkołę o ewentualnej zmianie numerów kontaktowych. Jest to niezmiernie ważne, żeby w każdej chwili szkoła miała kontakt z rodzicami, opiekunami dziecka. Zwracamy również uwagę, aby dzieci nie przynosiły do szkoły zbędnych, niepotrzebnych przedmiotów.
Zasady funkcjonowania szkół w naszej Gminie pozostają takie same jak w ostatnich tygodniach pracy stacjonarnej, z uwzględnieniem reżimu sanitarnego, zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEiN i GIS.
Bez zmian pozostaje kwestia dowożenia uczniów do szkół oraz spożywania posiłków. Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w autobusie szkolnym.
Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkół, bardzo prosimy o bezwzględne stosowanie się do zasad obowiązujących w danej placówce.
W razie pytań należy skontaktować się ze szkołą, do której uczęszcza dziecko.
Drodzy Państwo, wirus jest bardzo niebezpieczny, dlatego dbajmy o swoje zdrowie, o zdrowie osób z bezpośredniego otoczenia oraz bezwzględnie stosujmy się do zasad i wytycznych służb sanitarnych i tych obowiązujących w szkole.
Pamiętajmy również, aby natychmiast informować szkołę o ewentualnych zmianach w sytuacji domowej w kwestii COVID 19.
Skip to content