Powołanie i działanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy informację dotyczącą powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie zainteresowania, zaangażowania i wpływu młodych ludzi na sprawy publiczne na poziomie lokalnym i regionalnym  poprzez powołanie i działanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Projekt sprzyja aktywizacji młodzieży w życiu społecznym i publicznym regionu, wymianie doświadczeń młodzieży, poznaniu ich potrzeb i oczekiwań oraz określaniu i realizacji zgłaszanych przez nich inicjatyw. Radni Młodzieżowego Sejmiku biorą udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą oraz pełnią funkcje konsultacyjną i doradczą wobec dorosłych radnych.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE obejmują:

  1. Przeprowadzenie rekrutacji radnych sejmiku
  2. Szkolenie przygotowujące młodzieżowych radnych do działalności w sejmiku
  3. Warsztaty rozwijające kompetencje młodzieżowych radnych i ich opiekunów oraz wsparcie ich w realizacji działań wynikających z pełnienia funkcji młodzieżowego radnego
  4. Działalność Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

ZAPEWNIAMY wyżywienie i ubezpieczenie podczas sesji w Warszawie oraz zwrot kosztów dojazdu na sesje sejmiku.

MŁODZIEŻOWYM RADNYM MOŻE ZOSTAĆ uczeń szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej z terenu województwa mazowieckiego. Wystarczy wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy i zebrać 10 głosów poparcia.

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 25 PAŹDZIERNIKA 2019

Poniżej dokumenty do pobrania:

1. Ordynacja wyborcza
2. Formularz zgłoszeniowy 
3. Podział na okręgi
4. Lista poparcia

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNE:

SIEDLCE – 3 października, godz. 15:30, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Asłanowicza 2.
Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 30 września.

WARSZAWA – 4 października, godz. 15:30, Centrum Kultury KADR, ul. Rzymowskiego 32.
Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 1 października.

WARSZAWA – 7 października, godz. 15:30, Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15.
Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 3 października.

RADOM – 8 października, godz. 15:30, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Kościuszki 5a.
Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 3 października.

WARSZAWA – 9 października, godz. 15:30, Urząd Marszałkowski, ul. Skoczylasa 4.
Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 4 października.

CIECHANÓW – 9 października, godz. 15:30, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,
ul. Mleczarska 27.
Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 4 października.

PŁOCK – 10 października, godz. 15:30, Delegatura Urzędu Marszałkowskiego, ul. Kolegialna 19.
Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 7 października.

OSTROŁĘKA – 11 października, godz. 15:30, Delegatura Urzędu Marszałkowskiego, ul. Piłsudskiego 38.
Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 8 października.

WARSZAWA – 11 października, godz. 16:00, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Świętojerska 9.
Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 8 października.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności w spotkaniu mailowo na adres: sejmikmazowiecki@civispolonus.org.pl
W tytule maila proszę wpisać datę i miejsce spotkania oraz imię i nazwisko.

Informacje:

Fundacja Civis Polonus
koordynator projektu – Łukasz Dembiński
tel. 509 725 536, 22 827 52 49
e-mail: sejmikmazowiecki@civispolonus.org.pl

Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Related posts

Skip to content