Podziękowanie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Wójt Gminy Młodzieszyn – Monika Pietrzyk serdecznie dziękuje przedstawicielom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w osobach P. Leszka Sekulskiego Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami oraz P. Karola Kantora Kierownika Rejonu GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Ożarowie Mazowieckim za bieżącą współpracę a przede wszystkim nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Młodzieszyn prefabrykatów betonowych w postaci kostki brukowej oraz obrzeży betonowych pozyskanych z przekładanego chodnika zlokalizowanego przy drodze krajowej nr 50 od miejscowości Janów do miejscowości Kąty. Gmina Młodzieszyn poniosła tylko i wyłącznie koszty transportu materiałów.
Pozyskane materiały zostaną przeznaczone na budowy gminnych ciągów komunikacyjnych: dojść, chodników, zjazdów oraz dróg na terenie gminnych obiektów.
Gmina Młodzieszyn bardzo serdecznie dziękuje za przekazane materiały oraz liczy na dalszą również owocną współpracę.

Dziękujemy

Related posts

Skip to content