Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi w m. Radziwiłka

8 lipca 2020 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radziwiłka w gm. Młodzieszyn”. Na w/w przedsięwzięcie  Gminie Młodzieszyn przyznano dotację w wysokości 120 000 zł.  ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tzw. FOGR

Podpisanie umowy odbyło się w Delegaturze w Płocku  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy udziale Marszałka Województwa Mazowieckiego  Adama Struzika, Wicemarszałka Wiesława Raboszuka, Radnego Województwa Mazowieckiego Mirosława Adama Orlińskiego, Wójta Gminy Młodzieszyn Moniki Pietrzyk oraz Skarbnika Gminy Młodzieszyn Małgorzaty Zawadzkiej.

Cieszymy się, że będziemy mogli zrealizować kolejną inwestycję drogową, która poprawi jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców.

Related posts

Skip to content