Po raz kolejny doposażyliśmy Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Młodzieszyn.

9 stycznia 2019 r. Mirosław Adam Orliński, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Monika Pietrzyk, Wójt Gminy przekazali jednostkom OSP Kamion i OSP Witkowice sprzęt ratowniczy, dofinansowany przez Samorząd Województwa. OSP Witkowice otrzymało nowoczesną motopompę o wartości 38745,00zł. dofinansowaną w kwocie 12500,00zł., a OSP Kamion przekazano najaśnicę przenośną akumulatorową, pilarkę ratowniczą, kamerę termowizyjną oraz detektor wielogazowy o wartości 22950,00 zł., dofinansowane w kwocie 6200,00 zł.
Staramy się, aby nasze jednostki OSP były na bieżąco doposażane w nowoczesny sprzęt ratowniczy, bo to oni często ratują nas pierwsi. Zakupiony dzięki wsparciu Samorządu Województwa sprzęt pomoże strażakom w akcjach ratowniczych.

 • P1000179
 • P1000181
 • P1000184
 • P1000186
 • P1000190
 • P1000192
 • P1000194
 • P1000198
 • P1000200
 • P1000205
 • P1000214

Related posts

Skip to content