Pilne! Ważny Komunikat dotyczący funkcjonowania urzędu

W związku z ogłoszonym stanem epidemii
Urząd Gminy Młodzieszyn, GZGK oraz GOPS
wstrzymują przyjęcia interesantów do odwołania.

Wszystkie sprawy prosimy załatwiać
telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę ePUAP!


Urząd Gminy: tel. 46 864 17 50
e-mail: sekretariat@mlodzieszyn.pl
GOPS: tel. 46 862 41 59
email: gops@mlodzieszyn.pl
GZGK: tel. 46 861 04 83,
n
umer czynny całodobowo – w przypadku awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: 508 112 779
email: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl, techniczny.gzgk@mlodzieszyn.pl

Załatwiane będą tylko sprawy niezbędne, w tym: sporządzanie aktów zgonu, wydawanie dowodów osobistych.


Podatki płacimy na konto: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010
Śmieci płacimy na indywidualne konto lub na podane konto: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010
Opłata z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków: 50 9011 0005 0273 0622 2000 0010
Telefon do kasy Urzędu: 46 864 17 56
Telefon do windykacji: 46 864 17 58
W załączniku Zarządzenie Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 17 marca 2020 r.

Related posts

Skip to content