Oznakowanie zabytków w Gminie Młodzieszyn

Drodzy Mieszkańcy Gminy Młodzieszyn,

Odzwierciedleniem historii Gminy Młodzieszyn są jej zabytki. To one wpisują się na zawsze w krajobraz i postrzeganie miejscowości, wyróżniają ją spośród innych.

Na Naszej Gminie odbiło się piętno walk z 1939 roku, na co wskazują liczne miejsca Pamięci Narodowej oraz cmentarze wojenne, dzięki temu mamy okazję do podtrzymywania pamięci o poległych.

Zważając na powyższe Gmina Młodzieszyn rozpoczęła oznakowanie zabytków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Młodzieszyn. W bieżącym roku wykonano znaki i zamontowano je przed miejscami zabytkowymi w miejscowościach Kamion Poduchowny i Nowe Mistrzewice.

Oznakowano dzwonnicę przy kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła i św. Anny w Kamionie – obiekt objęty ochroną Konserwatora Zabytków Nr rejestru 47 decyzja z dnia 04.04.1962 r.,  otoczenie  kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła i św. Anny w Kamionie  – obiekt objęty ochroną Konserwatora Zabytków Nr rejestru 47 decyzja z dnia 04.04.1962 r.  oraz cmentarz grzebalny rzymsko – katolicki w Nowych Mistrzewicach – obiekt objęty ochroną Konserwatora Zabytków Nr rejestru 855 decyzja z dnia 02.01.1992 r.

Koszt zakupu i montażu znaków wyniósł 4.465 zł.

Pielęgnacja miejsc zabytkowych jest dla Nas bardzo ważna, jako Władze Gminy dołożymy wszelkich starań i będziemy sukcesywnie realizować oznakowania miejsc zabytkowych w innych miejscowościach.

  • 20191001_154800
  • 20191001_153121
  • 20191001_153112

 

 

 

Related posts

Skip to content